Datenschutzeinstellungen

Privacybeleid Ionmoon

Ionmoon B.V. KvK:  50166018

Inleiding

Ionmoon neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@ionmoon.nl.

Wie is Ionmoon?

Ionmoon is de besloten vennootschap Ionmoon, kantoorhoudende te (7418 CR) Deventer aan Antwerpenweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61363987.

Wanneer Ionmoon jouw persoonsgegevens verwerkt, is Ionmoon de verwerkingsverantwoordelijke.

Ionmoon heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Geddy van Elburg bereiken via info@ionmoon.nl.

Hoe gebruikt Ionmoon jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ionmoon persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ionmoon voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Ionmoon worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   

Hoe verkrijgt Ionmoon jouw persoonsgegevens?

Ionmoon heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Ionmoon gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google Analytics, Piwik Pro, direct van betrokkene.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ionmoon over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ionmoon. Je kunt verzoeken dat Ionmoon je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ionmoon te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ionmoon of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ionmoon te verkrijgen. Ionmoon zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ionmoon je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ionmoon

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@ionmoon.nl. Ionmoon zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ionmoon een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ionmoon je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Ionmoon

Het kan zijn dat Ionmoon verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ionmoon ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Ionmoon worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Ionmoon worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ionmoon je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ionmoon jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@ionmoon.nl.   Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Zugriff auf Ihre Daten

Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie Zugriff auf Ihre Daten an. Wir benötigen zur Bearbeitung dieser Anfrage lediglich Ihre E-Mail.

Zugriff auf meine Daten
Zugriff auf meine Daten
Meine Daten löschen
Meine Daten ändern